DORADZTWO DOTYCZĄCE DOROCZNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I INFORMACJI DLA AKCJONARIUSZY

Usługi doradztwa dotyczącego dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy i informacji dla akcjonariuszy

Bezpłatny przegląd dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy i systemu przekazywania informacji dla akcjonariuszy mogą pomóc w ustaleniu, czy procesy Twojej firmy są możliwie najbardziej opłacalne i wydajne. W Toppan Merrill oferujemy kompleksowy przegląd Twojego procesu, by pomóc Ci określić strategie poprawy ogólnej komunikacji z akcjonariuszami i nieprzekraczania budżetu.

W ramach przeglądu przyjrzymy się Twojej grupie konkurencyjnej, aby podzielić się najlepszymi praktykami, dzięki którym Twoje informacje dla akcjonariuszy będą bardziej aktualne i łatwiejsze do odczytania. Ponadto nasz zespół ekspertów przedstawi sugestie dotyczące sposobów poprawy ogólnej komunikacji z akcjonariuszami i szybkości reakcji.

Nasz przegląd koncentruje się na pięciu podstawowych obszarach, które każdego roku wpływają na emitentów akcji

Zarządzanie projektami i optymalizacja terminów

Przegląd produkcji i korespondencji

Ocena Instrukcji udziału akcjonariuszy

Przegląd dostawców

Ocena informacji o oddziaływaniu na środowisko

Mike Spelman

Mający ponad 40-letni stażem w branży drukowania dokumentacji finansowej i będący uznanym liderem w dziedzinie usług i rozwiązań dotyczących dorocznych zgromadzeń akcjonariuszy, Mike jest ekspertem w zakresie efektywności organizacji zgromadzeń i informacji dla akcjonariuszy w firmie Toppan Merrill, specjalizującym się w pomaganiu firmom w wyszukiwaniu możliwości oszczędności i usprawnianiu komunikacji z akcjonariuszami.

„Moja rola w Toppan Merrill pozwala mi pomagać spółkom notowanym na giełdzie w eliminowaniu zbędnych usług, a także w dokonywaniu rozsądnych wyborów dotyczących skutecznej komunikacji z akcjonariuszami. Naszą główną misją jest zapewnienie zgodności, łączności i komunikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetów dorocznych zgromadzeń akcjonariuszy (AGM).”

Zarządzanie projektami i ramy czasowe

 • Aktywne przeglądanie zapisów, poczty i dat zgromadzeń. Ustalanie harmonogramu wysyłania egzemplarzy papierowych i powiadomień o dostępności w Internecie, które będą dobre dla Ciebie, a nie dla agentów dystrybucji.
 • Utrzymywanie stałej komunikacji z agentem transferowym i agentami dystrybucji. Potwierdzanie, że wiedzą, kiedy mają otrzymać materiały dotyczące rozpoczęcia.
 • Ustalanie harmonogramu tworzenia i wysyłania formularzy powiadomienia o dostępności w Internecie.
 • Pomoc w ustalaniu optymalnego harmonogramu dla agentów dystrybucji. Nie odwrotnie.
 • Zapewnienie środków do zmniejszenia nadwyżek materiałów poprzez informowanie o dokładnej liczbie wydruków między datami zapisu a datami wysyłki.
 • Pomoc w unikaniu nieefektywnych przepływów pracy, które wpływają na punktualność i harmonogramy dostaw.

Produkcja i korespondencja

 • Obniżenie kosztów dzięki dotyczącym przygotowywania i materiałów rekomendacjom, które nie zagrażają integralności Twoich dokumentów.
 • Wynajdowanie bardziej opłacalnych i wydajnych form wysyłania pełnego zestawu przesyłek i formularzy powiadomień.
 • Formułowanie najlepszych praktyk dotyczących układu i formatowania, które często zmniejszają liczbę stron o 10-15%.
 • Ustalanie strategii maksymalizacji realizowania dostaw przesyłek, przy minimalizacji kosztów korespondencji.
 • Przedstawianie wskazówek dotyczących najlepszych praktyk unikania niespodzianek przez badanie, w jaki sposób zakres bieżącego projektu wpływa na koszty produkcji i korespondencji.

Instrukcja udziału akcjonariuszy

 • Poprawienie łączności z akcjonariuszami przez skupienie się na korzystnych poziomach stratyfikacji w przypadku wysyłania Instrukcji udziału akcjonariuszy.
 • Analizowanie kosztów związanych z przetwarzaniem, by sprawdzić, czy usługi są konieczne i opłacalne.
 • Oferowanie pełnego zrozumienia usług pomocniczych związanych z Instrukcją udziału akcjonariuszy oraz które z nich należy zaakceptować.
 • Wykazywanie, że Instrukcja udziału akcjonariuszy, choć niedroga, w przeciwieństwie do drukowania i wysyłania pocztą, jest droższa niż nieobowiązkowa e-dostawa.

Przegląd dostawców

 • Wyszukiwanie możliwości ograniczenia usług i zmniejszenie opłat między agentem transferowym a siecią dystrybucji.
 • Dbanie, aby otrzymywane i opłacane usługi były zgodne z Twoimi celami w zakresie docierania do akcjonariuszy.

Informacje o oddziaływaniu na środowisko

 • Określanie skali bieżącego dostarczania drogą elektroniczną i liczby głosujących online. Promowanie tej inicjatywy przez podsumowanie wezwania do działania w ramach komunikacji z akcjonariuszami.
 • Ilościowe ustalanie wpływu kumunikacji elektronicznej na finanse i na środowisko.
 • Dołączanie w informacji dla akcjonariuszy przygotowanego, spersonalizowanego zestawienia, które ilustruje oszczędności Twoich inwestorów.
 • Edukacja w zakresie tworzenia komunikatów informujących inwestorów o przekonujących powodach wyboru e-komunikacji.
 • Polecane strategie przyciągania inwestorów do Twojej witryny, by ułatwić rejestrację w systemie e-komunikacji i możliwość głosowania online.