ZAUTOMATYZOWANA PROCEDURA ZGODNOŚCI Z SOX

Przejmij kontrolę tam, gdzie to jest ważne.

Zgodność z ustawą Sarbanes Oxley jest chaotycznym, konsekwentnym obciążeniem zasobów przedsiębiorstwa. Wprawdzie wewnętrzne koszty i nakłady nie wykazują oznak spadku, rosną zewnętrzne koszty przestrzegania przepisów. Audyty zgodności z SOX stają się coraz bardziej złożone.

Wyobraź sobie, jak by to było, gdyby Twój proces audytu można było uprościć przy wykorzystaniu wydajnego, przejrzystego i przewidywalnego rozwiązania. To jest możliwe.

Uprość zgodność z SOX

Czas na zmianę

Starsze narzędzia po prostu nie zostały zbudowane do sprostania rygorom nowoczesnej zgodności z SOX.

 

SOX Automation firmy Toppan Merrill to intuicyjna, oparta na współpracy platforma SaaS, która zapewnia kontrolę, oferuje zintegrowaną automatyzację przepływu pracy i lepszą wydajność na każdym etapie.

DYLEMAT ZGODNOŚCI Z SOX
Proces zdecentralizowany. Niekończące się problemy.

Zgodność z SOX obciąża zasoby przedsiębiorstwa i zwiększa ryzyko ze względu na potrzebę widoczności postępu projektu, wielofunkcyjności, znacznego zaangażowania zasobów i wspierania audytu wewnętrznego.

 

Razem przekłada się to na ryzyko niepowodzenia na każdym etapie programu SOX.

Przeprowadzenie kontroli

 

Gdy zaczyna brakować zasobów, wykonawcy kontroli mają trudności z ustaleniem, co mają mierzyć.

 

Rośnie niepewność co do dokładności wykonania, potęgowana nieznajomością możliwego do zaakceptowania standardu dokumentacji, a naciski stron zaciemniają cel kontroli.

Dokumentacja

 

Wymagania SOX ciągle się zmieniają, co wiąże się z ręczną aktualizacją informacji w wielu miejscach.

 

Duża liczba użytkowników zwiększa częstość występowania błędów, a kontrola wersji i śledzenie historii wersji stają się koszmarem.

Testowanie

 

Ze względu na stale zmieniające się wymagania SOX, PCAOB nieprzerwanie aktualizuje najważniejsze problemy. Wyniki testów instruktażowych mogą wymagać przeróbki dokumentacji i przeprojektowania testów.

 

Oprócz odpowiednich dowodów wykonania kontroli, opóźnień klientów, przekroczeń kosztów, niedotrzymanych terminów wewnętrznych i potencjalnych opóźnień, istotny problem nadal stanowi kontrola wersji.

Usuwanie niezgodności

 

Odpowiedzialność staje się problemem, podobnie jak uzyskanie i zachowanie konsensusu kierownictwa co do planu naprawczego i harmonogramu realizacji.

 

Gdy staramy się zapewnić przejrzystość audytorom zewnętrznym, naturalnie pojawiają się nieporozumienia między audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi, kierownictwem oraz osobami odpowiedzialnymi za kontrolę.

CO JEST STAWKĄ

$1.06M

Minimalne wewnętrzne wydatki na SOX przez firmy o przychodach powyżej 500 mln USD

156+

Kontrola poziomu procesu w 57% firm mających tylko 1-3 lokalizacje

+59%

w zeszłym roku firm zwiększyła liczbę godzin spędzonych na sprawach zgodności z SOX o ponad 10%

SOX AUTOMATION FIRMY TOPPAN MERRILL
JEDNA PLATFORMA. JEDNO ŹRÓDŁO PRAWDY.

Intuicyjne, oparte na współpracy rozwiązanie SaaS firmy Toppan Merrill obsługuje wszystkie lokalizacje biznesowe, procesy, ryzyka i kontrole. Ta technologia, w połączeniu z naszym 50-letnim doświadczeniem w branży, zapewnia wydajność, przejrzystość i przewidywalność kosztów.

Jedno, kompleksowe rozwiązanie

 

Wykorzystaj w pełni zintegrowany ekosystem zbudowany na zasadach SOX i logice procesów biznesowych, od wykonywania kontroli po sprawozdawczość.

 

  • Zapewnij widoczność postępów w każdym aspekcie programu SOX
  • Bezpieczne wdrożenie szybko, bez względu na rozmiar i złożoność Twojego programu

Pulpity nawigacyjne i sprawozdawczość w czasie rzeczywistym

 

Zachowaj przejrzystość i widoczność w całym programie SOX, używając jednego, zintegrowanego, interaktywnego pulpitu nawigacyjnego.

 

  • Monitoruj postępy korzystając z funkcji „Create-Your-Own-View” (utwórz własny widok) wraz z pulpitami nawigacyjnymi potoku prac i zarządzania
  • Spełnij kluczowe wymagania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dzięki wydajnym funkcjom sprawozdawczości

Zintegrowany silnik zarządzania przepływem pracy

 

Usprawnij dokumentację, testowanie, naprawę niedociągnięć oraz przeglądaj i kontroluj wykonanie dzięki konfigurowanym przepływom pracy.

 

  • Uzyskaj dostęp do sprawozdań i analiz 360° w czasie rzeczywistym według działów, lokalizacji, oddziałów, kontroli, testerów, wykonawców kontroli i nie tylko
  • Zachowaj koncentrację dzięki automatycznym powiadomieniom i alertom

Inteligentne narzędzia do wydawania uprawnień na podstawie funkcji

 

Ułatwienie bezpiecznej komunikacji i współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

 

  • Zarządzaj widocznością i ograniczaj dostęp do programu według funkcji
  • Dostosuj dostęp, używając nieograniczonej liczby funkcji i poziomów uprawnień
Niezrównana wiedza merytoryczna

Od ponad 50 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania specjalistom ds. audytu wewnętrznego, które rozwiązują wiele problemów związanych z audytami zgodności. W naszym intuicyjnym rozwiązaniu do automatyzacji SOX połączyliśmy 100 lat wiedzy merytorycznej z Wielkiej Czwórki świata korporacyjnego i zgodności.

 

 

Głęboka wiedza

Nasze merytoryczne doświadczenie nie ma sobie równych. Znajomość rynku, którą dostarczamy naszym klientom, opiera się na przetestowanych i sprawdzonych rozwiązaniach.

Technologia przyszłościowa

Jako liderzy myśli, jesteśmy znani z tworzenia intuicyjnych, elastycznych rozwiązań. Projektujemy te rozwiązania tak, by działały z istniejącymi systemami i były dostosowane do przepływu pracy (nie na odwrót).

Wsparcie zorientowane na obsługę

Nikt nie ułatwia lepszego wykonywania trudnych rzeczy. Wnosimy pozytywne, zdecydowane nastawienie i niezrównany profesjonalizm do wyzwań naszych klientów, aby pomóc osiągnąć im cel.